Βίζα Αυστραλίας

share this:   

Βίζα Αυστραλίας

Βίζα Αυστραλίας

Τουριστική Βίζα Αυστραλίας για Ελληνικά διαβατήρια

Από 21 Φεβρουαρίου 2022 μπορούμε να εκδώσουμε βίζα Αυστραλίας όταν τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί από εμάς.

 • Κόστος: 25€Χρόνος έκδοσης: Από μια μέρα μέχρι 30 μέρες
  Σύμφωνα με το δεδομένα του Αρμόδιου Υπουργείου
 • 25% των αιτήσεων: λιγότερο από μία μέρα
 • 50% των αιτήσεων: περισσότερο από μία μέρα
 • 75% των αιτήσεων: σε 4 μέρες
 • 90% των αιτήσεων: σε 30 μέρες

Θα χρειαστούμε:

 • Φωτοτυπία Διαβατήριου
 • Συμπληρωμένο το παρακάτω ερωτηματολόγιο

 

 • Χώρας έκδοσης διαβατηρίου
 • Χώρας διαμονής
 • Αν έχετε Australian visa grant number/Australian visa label στο υπάρχον ή σε προηγούμενο διαβατήριο παρακαλώ ενημερώστε μας.
 • Λόγος επίσκεψης στην Αυστραλία (Τουρισμός ή Business)
Έχετε ή είχατε κάποια στιγμή στο παρελθόν διαβατήριο από οποιαδήποτε άλλη χώρα? Αν ναι από ποια?
Email
Κινητό τηλέφωνο
Διεύθυνση κατοικίας, Οδός, Αριθμός, Πόλη, Περιφέρεια, Ταχυδρομικό κώδικα (Ελλάδας)
Έχετε κατηγορηθεί για κάποιο ποινικό αδίκημα σε κάποια χώρα?

 

Βίζα Αυστραλίας