Ταξιδιωτική ασφάλεια

share this:   

Ταξιδιωτική ασφάλεια

Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Α) Η ταξιδιωτική ασφάλεια πριν από την έναρξη του ταξιδιού σας καλύπτει για :

Αποζημίωση του ασφαλισμένου σε περίπτωση ατυχήματος / ασθένειας του ίδιου του ασφαλισμένου ή στενού συγγενή ( πχ του παιδιού του ή του γονέα του) με αποτέλεσμα την ακύρωση του ταξιδιού. Σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστική επιστρέφει στον ασφαλισμένο χρήματα μέχρι το ύψος του ασφαλισμένου ποσού *.

Για την αποζημίωση του ταξιδιού αρκεί μια βεβαίωση ενός γιατρού. Δεν χρειάζεται να γίνει εισαγωγή σε κλινική ή νοσοκομείο. Καλύπτει για ό,τι έξοδα έχει κάνει ο ασφαλιζόμενος και παρουσιάσει τις αντίστοιχες αποδείξεις. πχ Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, ενοικίαση αυτοκινήτου, συμμετοχή σε συνέδριο/ ημερίδα, transfer, εισιτήρια αγώνα, θέατρο κτλ

Β) Η ταξιδιωτική ασφάλεια κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας καλύπτει για :

Α) Αν ζητηθεί καλύπτει Covid 19 (κορονοϊός)

Β)Αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος/ασθένειας του επιβάτη στον προορισμό κατά την διάρκεια του ταξιδιού* (Συμπεριλαμβάνει Αποσκευές, Τιμαλφή, Γυαλιά Ηλίου, Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και Έγγραφα, Οδοντιατρικές Δαπάνες, Προσωπικό Ατύχημα, Καθυστερημένη Αναχώρηση κτλ )

 

Ενδεικτικό κόστος ταξιδιωτικής ασφάλειας 

Σε συνεργασία με την Lloyds (είναι η μόνη ασφαλιστική που καλύπτει τα έξοδα για Covid-19 στον προορισμό – όχι για ακύρωση ταξιδιού)

Ισχύει για άτομα μέχρι 64 χρονών
Έκπτωση 50 % για άτομα 1 έως 17 ετών

Ταξίδι Από Ελλάδα Προς Διάρκεια Ταξιδιού Ασφάλιστρα/Αποζημίωση*
Ανά ενήλικα (€)
Value
500
Silver
3500
Gold
7000
Ελλάδα 1 έως 4 ημέρες 12,00 18,00 36,00
5 έως 9 ημέρες 16,00 23,00 48,00
10 έως 16 ημέρες 19,00 28,00 56,00
Ευρώπη 1 έως 4 ημέρες 20,00 30,00 36,00
5 έως 9 ημέρες 27,00 38,00 48,00
10 έως 16 ημέρες 30,00 45,00 56,00
Παγκοσμίως εκτός ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία και Καραϊβική.
Πχ συμπεριλαμβάνει, Ουκρανία, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Ρωσία, Αυστραλία κτλ 
1 έως 4 ημέρες 33,00 48,00 60,00
5 έως 9 ημέρες 45,00 60,00 75,00
10 έως 16 ημέρες 50,00 75,00 93,00
Παγκοσμίως
Συμπεριλαμβάνει ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία και Καραϊβική
έως 4 ημέρες 47,00 68,00 85,00
5 έως 9 ημέρες 60,00 89,00 111,00
10 έως 15 ημέρες 65,00 98,00 121,00
Ευρώπη Ετήσια Ασφάλιση 120,00 132,00
Παγκοσμίως Ετήσια Ασφάλιση 160,00 190,00

 

 

Περιληπτικά για το τι σας καλύπτει και τα αντίστοιχα ποσά επιστροφής/κάλυψης 

Μέγιστες Καλύψεις (€)

Απαλλαγή 65 €

Value Silver Gold Ετήσιο
Silver
Ετήσιο
Gold
Αποζημίωση
για Ακύρωση
ή διακοπή

Σύνολο εξόδων ταξιδιού
500 3.500 7.000 3.500 7.000
Οδοντιατρικές Δαπάνες 200 250 250 250 250
Προσωπικό Ατύχημα 32.000 64.000 32.000 64.000
Παροχές Νοσηλείας – (ημέρα
/σύνολο)
20/
2.500
25/
2.500
25/
2.500
25/
2.500
25/
2.500
Καθυστερημένη Αναχώρηση
(Οι πρώτες 12 ώρες / Για κάθε επιπλέον 12 ώρες / Μέγιστο ποσό)
20/
20/
400
50/
25/
600
50/
25/
600
50/
25/
600
50/
25/
600
Προσωπικά Χρήματα, Διαβατήρια και Έγγραφα 250 300 300 300 300
Καθυστερημένες Αποσκευές (Ελάχιστη καθυστέρηση 12 ώρες) 200 150 250 150 250
Απώλεια Αναχώρησης 200 1.200 1.800 1.200 1.800
Εγκατάλειψη μετά από ένα 24ωρο σε περίπτωση χρεωκοπίας 500 3.500 7.000 3.500 7.000
Αποσκευές

Τιμαλφή

 Γυαλιά

1.000

200

100

1.800

250

190

3.000

500

300

1800

250

190

3.000

500

300

Συνάδελφος Αντικατάστασης 6.000 6.000 6.000 6.000
Νομικές Δαπάνες 5.000 19.000 32.000 19.000 32.000
Κάλυψη Κλουβιού Μεταφοράς Σκύλου/Γάτας έως 350 έως 350 έως 350 έως 350
Παροχές σε περίπτωση Ληστείας έξοδα νοσοκομείου για (24 ώρες / σύνολο) 50/
250
30/
300
60/
1.200
30/
300
60/
1.200
Κάλυψη Αεροπειρατείας  / Πειρατείας (ημέρα/σύνολο) 50/
600
50/
600
60/
600
60/
600
60/
600
Έκτακτες Ιατρικές Δαπάνες & Λοιπές Δαπάνες 1.000.000 6.000.000 12.000.000 6.000.000 12.000.000
Προσωπική Αστική Ευθύνη 1.000.000 6.000.000 12.000.000 6.000.000 12.000.000

 

Παρατηρήσεις

  • Η έναρξη και ο τερματισμός του ταξιδιού να είναι η Ελλάδα
  • Διάρκεια Ταξιδιού έως 30 συνεχόμενες ημέρες (για ετήσια προγράμματα)
  • Δεν καλύπτονται προϋπάρχουσες παθήσεις/Ασθένειες
  • Για αποζημίωση σε περίπτωση περιστατικού, κατά την διάρκεια του ταξιδιού, ο ασφαλισμένος καλεί πρώτα την ασφαλιστική (ελληνικό νούμερο και μιλάτε ελληνικά) και σας δίνει οδηγίες!
  • Σε περίπτωση ατυχήματος η ασφαλιστική ενδεχομένως να κατευθύνει τον ασφαλισμένο σε γιατρό/κλινική/νοσοκομείο που δεν θα χρειαστεί καν να πληρώσει! Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλισμένος πληρώνει πρώτα το κόστος, παρουσιάζει τις αποδείξεις και τον αποζημιώνει η ασφαλιστική για αντίστοιχα ποσά που έχει καλυφθεί με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις.
  • Την διαδικασία της αποζημίωσης την κάνει απ’ ευθείας ο ασφαλισμένος με την ασφαλιστική στα ελληνικά σε ελληνικό νούμερο.

Όροι, προϋποθέσεις και ανάλυση όρων

 

Για να γίνει η ταξιδιωτική ασφάλεια χρειαζόμαστε:

-Ονοματεπώνυμο σύμφωνα με το ταξιδιωτικό έγγραφο
– Ημερομηνία γέννησης
– Διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας
– Τηλέφωνο επικοινωνίας (προτίμηση κινητό)

 

 

 

Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Ταξιδιωτική Ασφάλεια